USŁUGI

W ramach świadczenia pomocy prawnej Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, zatrudniania cudzoziemców, tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy, doradzanie organizacjom pracodawców oraz reprezentowanie pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi.

Skontaktuj się ze specjalistą z tej dziedziny prawa